Image
Warga JKR adalah dialu-alukan untuk menyuarakan pendapat dan pandangan serta menyumbang idea bagi meningkatkan mutu perkhidmatan JKR.
Pihak Wakil Pekerja JKR Ibu pejabat akan meneliti setiap cadangan yang dikemukakan untuk dibawa ke mesyuarat bersama Pihak Pengurusan

Image

Your message was sent, thank you!